داستان CardQRC

چالش برند

نیاز برند

راهکار راژکس برای CardQRC

هویت بصری

در قدم اول ما با طراحی هویت بصری، برای CardQRC لوگویی طراحی کردیم که به تنهایی گویای شخصیت برند است و با طراحی لوگوبوک، به این هویت نقش پررنگ‌تری دادیم که در مواقع لزوم بتوانیم در تمام فضاها یکپارچگی برند را حفظ کنیم. 

نتیجه

مطالب مرتبط

وبلاگ